Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Participatie Keuken. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website u aanbieden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De Participatie Keuken kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van website

De website van de Participatie Keuken is bedoeld om informatie te bieden over de organisatie en haar activiteiten; informatie op te vragen; aan te melden voor activiteiten, diensten en producten en om particulieren en bedrijven in gelegenheid te stellen een donatie te doen voor de Participatie Keuken.

Gebruik van website

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze te wijzingen, te verwijderen en opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Participatie Keuken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Participatie Keuken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie van of de inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wanneer de Participatie Keuken op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal de Participatie Keuken zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de Participatie Keuken.

Persoonsgegevens en privacy

Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van de Participatie Keuken. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor externe marketingdoeleinden aangewend. De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgends de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Participatie Keuken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij de Participatie Keuken.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de Participatie Keuken op deze pagina.