samen
meer
impact

De Participatie Keuken is een jonge ideële stichting. Het fundament is samenwerking. Wij creëren tastbare impact en zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving.

samen
meer
impact

De Participatie Keuken hoeft niet uit te groeien tot een kolossale organisatie. We werken het liefst met een kleine groep professionalsdie de werkzaamheden ondersteunen en coördineren. Belangrijker zijn de mensen met wie we samenwerken: een grote groep vrijwilligers en netwerkpartners. Samen krijgen wij het voor elkaar.


ons groeimodel

De Participatie Keuken handelt vanuit het inzicht dat ieder mens zich gezien, gehoord en gewaardeerd wil voelen. Wij stimuleren en begeleiden, samen met onze partners, mensen in 5 stappen van overleven naar samenleven

1. overleven
Men leeft met een afstand tot de samenleving
2. ontmoeten
Men ontmoet betrokkenen
3. meedoen
Men zet zich in als vrijwilliger
4. zelfstandig
Men ontdekt eigen krachten
5. samenleven
Men is betrokken met en telt mee in de samenleving

bewustwording leidt tot overdracht

De Participatie Keuken helpt mensen zich bewust te worden van hun welzijn, hun gezondheid en van de mogelijkheid om mee te doen. We zijn er voor elkaar, we kunnen leren van elkaar, we kunnen samenwerken. Niemand hoeft er alleen voor te staan. Al onze initiatieven draaien om eten en drinken. Maaltijden verbinden ons, participeren werkt en samen doen versterkt onze onderlinge band.

jong
en
oud

Iedereen heeft talent. Iedereen heeft recht om te worden gezien. We kunnen allemaal van elkaar leren, ongeacht onze leeftijd, afkomst ofopleiding.

de droom komt uit

De droom om een community te vormen waarin mensen elkaar helpen en elkaar versterken is uitgekomen en smaakt naar meer. Onder de bezielende vleugels van Ben Lachhab werkt het team van de Participatie Keuken verder aan het verstevigen en doorontwikkelen van het fundament. Dit kan alleen door samen te werken met iedereen!

Neem nu contact met ons op