samen
het verschil
maken

doe ook mee

ervaar het
Participatie Keuken
Effect

Het kloppend hart van onze organisatie zijn onze vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in om de saamhorigheid te verstevigen. We kunnen hierover meer schrijven maar belangrijkste is om hen het woord te geven. Wie zijn ze, waarom zijn ze bij De Participatie Keuken, wat doen ze eigenlijk? Maak kennis met onze vrijwilligers.

ontmoet
onze vrijwilligers

Wie zijn ze, waarom komen ze bij de Participatie Keuken en wat doen ze eigenlijk? Maak kennis met onze vrijwilligers.

samen
impact
maken

Wij geloven in de kracht van samen meer impact maken. Maak ook onderdeel uit van onze beweging. Word dan ook vrijwilliger en zet jouw talent in voor een mooiere en eerlijkere samenleving..

onze vrijwillige functies

ervaar het
Participatie Keuken
Effect

Doe mee en ervaar dat ook dankzij jouw inzet mensen zich weer gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Je bent dan een onderdeel van onze beweging.