Hoe gaat het verder? Een tipje van de sluier…

Community koken
Ook heerst er veel eenzaamheid onder ouderen in de stad. ‘Community Koken’ is daarom het eerste nieuwe initiatief van de Participatie Keuken dat half juli 2020 opstart in verschillende Haagse buurtcentra. Vrijwillige koks koken daar voedzame maaltijden voor kwetsbare ouderen in de buurt. De ouderen kunnen elke weekdag een maaltijd komen ophalen. Zo krijgen ze extra beweging en komen ze in contact met andere mensen. Wie slecht ter been is, krijgt de maaltijd thuisbezorgd.
Het project begint met ouderen die al bekend zijn bij de Participatie Keuken. Later zullen anderen zich kunnen aanmelden. Het is de bedoeling dat mensen op den duur kunnen komen meekoken. En we willen gezamenlijke maaltijden houden op locaties waar dat kan.
Voor dit en andere nieuwe projecten is de Participatie Keuken dringend op zoek naar vrijwilligers.

Als je het leuk vindt om maaltijden te koken of rond te brengen, meld je dan aan via vrijwilligers@participatiekeuken.nl. We kunnen heel wat handjes gebruiken.